Zadatki w kontekście windykacji

1820796 / Pixabay

W zależności od tego jak będzie wola stron zadatek może pełnić różne funkcje. Przede wszystkim zadatek to rodzaj zaliczki jako poświadczenie opłaty. Chodzi tu o to, że nie ma oddzielnego znaczenia pojęcia zadatku a zaliczki. Dotyczy to komunikacji o charakterze prawnej miedzy stronami, które nie korzystają z pomocy prawnika. Ta funkcja widoczna jest przy wykonaniu danego zadania. Jednocześnie zakładając, że strony w ramach umowy zaznaczyły o wyłączeniu regulacji. Zadatek może też pełnić funkcję zadośćuczynienia.

Kredyty i windykacja

Gdy jedna ze stron odstępuje od zobowiązania się wykonania umowy. Dzięki temu osoba może zwolnić się od zrobienia poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniędzy bądź innej rzeczy. Dodatkowe poświadczenie ma wpływ na decyzje, dokładniej przemyślane przez osobę nim zerwie zawartą wcześniej umowę. W związku z tym z pewnością ma to też charakter dyscyplinujący. Osoba otrzymująca to zadośćuczynienie może to traktować jako odszkodowanie za niewykonanie zadania. Ten kto otrzymał zadatek ma prawo do zatrzymania go w sytuacji gdy ktoś nie wywiąże się z umowy. Natomiast osoba wykonująca kontrakt nie będąca stroną dającą zadatek może zwrócić rzecz. Dla większej skuteczności dodatkowo może uiścić opłatę stronie kwotę będącej równoważnej wartości danej rzeczy zadatku. Poświadczenie pierwotne jest rekompensowane innym. Skutkiem brak niewykonania umowy. Ma to znaczenie w sytuacji gdy osoba wykonująca zlecenie, kontrakt ( licząca na zrobienie pierwotnego świadczenia) dłużnik może odstąpić od wykonania tego zadania.

 

Zadatek ma tu pełnić funkcję zabezpieczającą zrobienie określonego zadania. Jego rzecz lub podwojona wartość ma charakter zastępczy odszkodowania dotyczący niewykonania. Celem jest również podkreślenie więzi w znaczeniu prawnym. Dzięki czemu strona może wykorzystać gdy taka sytuacja zaistnieje. Taka opcja sprawia, że kontrahent będzie bardziej skłonny do wykonania zlecenia według ustalonych wcześniej wytycznych. Umowy dwustronnie zobowiązujące zabezpieczająca funkcja wykonania dotyczy wszystkich osób. Określane jest to mianem sankcji, która pociąga do odpowiedzialności tą osobę, która będzie próbować odstąpić od wykonania przyznanego zadania. Funkcja ta ma charakter prawny. W powszechnym pojęciu stosuje się określenie odszkodowania czyi wysokość zryczałtowana. Najpierw wierzyciel musi odstąpić od umowy. Może zaprzestać zrobienia świadczenia. Może wykorzystać z ogólnego rozwiązania. Ono daje szansę żądania wykonania świadczenia. Dłużnik zostaje obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem. Zadatek nie ma mocy pozbawienia wierzyciela o wszczęcie roszczenia w sprawie naprawienia wszystkich szkód powstałych wskutek niewykonania umowy.