Czy pomiędzy prawnikiem i radcą prawnym jest jakaś różnica?

succo / Pixabay

W zawiłym gąszczu przepisów prawnych często nie sposób połapać się samodzielnie. Na ratunek osobom prywatnym oraz firmom przychodzi w razie potrzeby kancelaria prawna, z prawnikami bądź radcami prawnymi na czele. Nie wszyscy jednak wiedzą, że usługi prawnicze i usługi radcowskie nie są pojęciami synonimicznymi. Zazwyczaj błędnie uznawane są one za ten sam zawód. Jednak pomiędzy nimi występują znaczące różnice, które niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnić.

Charakterystyka prawnika

By zostać prawnikiem należy przede wszystkim ukończyć wyższe studia prawnicze oraz obronić tytuł magistra prawa. Jest to podstawowy, najniższy stopień w tym zawodzie, który daje zawężone, acz w pewnych zakresach wystarczające uprawnienia. Prawnik wykonujący swój zawód nie jest zobligowany do przestrzegania żadnych konkretnie w tym celu zaprojektowanych przepisów prawa, gdyż takowe nie zostały przewidziane. Działa on jedynie na zasadzie działalności gospodarczej, po której założeniu może z powodzeniem i w pełni legalnie udzielać porad w zakresie prawa. W przeciwieństwie do radcy prawnego, czy adwokata, prawnik nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej). Jako że prawnicy odpowiedzialni są sami za siebie, można uznać, że nie podlegają oni odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Charakterystyka radcy prawnego

Opowieść o radcy prawnym zawsze rozpocznie się tak samo jak w przypadku prawnika, czyli od ukończenia prawniczych studiów wyższych oraz obronienia tytułu magistra. Na tym w zasadzie podobieństwa się kończą. Dalej radca prawny musi zazwyczaj przebyć i z powodzeniem ukończyć kilkuletnie szkolenie aplikanckie. Kolejnym niezbędnym krokiem jest zdanie egzaminu radcowskiego i uzyskanie wpisu na oficjalną listę radców prawnych. Na koniec przyszły radca prawny składa ślubowanie. W ten sposób wyszkolona i przygotowana do wykonywania zawodu osoba, może zapewnić klientowi obsługę prawną, która będzie wykraczała daleko poza zakres porad. Radca prawny może reprezentować klienta przed sądem, z wyjątkiem spraw karnych i karnoskarbowych, może opiniować umowy cywilnoprawne, czy też sporządzać opinie. Radcy prawni zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej oraz podlegają kontroli organów prawnych oraz samorządu. Silnie przestrzegana jest w tym przypadku etyka zawodowa, w przeciwieństwie do zawodu, jaki wykonuje prawnik, gdzie zdarzają się naruszenia natury etycznej.