O czym należy pamiętać wynajmując komuś mieszkanie?

edvaldocostacordeiro / Pixabay

Oferowanie mieszkania do wynajęcia wydaje się być idealnym rozwiązaniem, gdy chcemy mieć dodatkowe źródło dochodu. Jednak nagminnie zdarzają się najemcy, którzy nie tylko dokonują zniszczeń w wynajmowanej nieruchomości, ale również zalegają z płatnościami. Warto zatem przynajmniej zminimalizować ryzyko z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi, które mogą wynikać z tego typu sytuacji, przerzucając odpowiedzialność prawną na najemcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

By osoba najemcy stała się mniej tajemniczą

Pierwszą rzeczą, którą można i należy zrobić, jest potwierdzenie tożsamości najemcy z pomocą dokumentów, którymi dysponuje. Oprócz dowodu osobistego można poprosić o drugi dokument tożsamości, taki jak prawo jazdy lub paszport. Dzięki temu będziemy mieli większą pewność, że osoba, z którą mamy do czynienia pod nikogo się nie podszywa. Kolejną istotną kwestią z punktu widzenia osoby oferującej wynajem mieszkania jest wypłacalność osoby zainteresowanej najmem. W końcu liczy się nie tylko chęć zapłaty określonej kwoty miesięcznej, ale przede wszystkim możliwość pozwolenia sobie na taką kwotę. W celu zweryfikowania sytuacji finansowej kandydata na mieszkańca naszej nieruchomości warto poprosić go o zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu oraz zarobkach. Jeśli mieszkanie miałoby być wynajęte studentom, jako właściciel możemy żądać przystąpienia do umowy najmu również przez rodziców tych osób.

Bezpieczeństwo finansowe

Na przygotowanie zapisów umowy, a potem omówienie ich z najemcą warto poświęcić nieco więcej czasu. Powinny się w niej znaleźć zapisy dotyczące okresu rozliczeniowego, np. płatność do 10 dnia każdego miesiąca. Oprócz tego warto w umowie zawrzeć okres jej wypowiedzenia, który będzie ważny w przypadku częstego nieuregulowania płatności w terminie. Wskazane jest też spisanie liczników, wskazujących zużycie mediów jeszcze przed wprowadzeniem się nowych lokatorów. Dzięki temu uda się uniknąć nieporozumień związanych z tymi płatnościami, gdyż na podstawie daty spisania licznika oraz kwot podanych na rachunku, łatwo można określić należność lokatorów wobec właściciela. By wynajem zakończył się bezproblemowo, warto spisać protokół zdawczo-odbiorczy. Należy wymienić w nim wszelkie sprzęty oraz ich stan, jakie pozostają do dyspozycji najemcy. Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o luksusowe apartamenty, gdyż później na rzecz utraconych dóbr pobrana może zostać wpłacona przez osobę wynajmującą kaucja.