Kredyt na potrzeby konsumenta

PhotoMIX-Company / Pixabay

Kredyt mieszkaniowy czy kredyt na rozwinięcie działalności gospodarczej to tylko niektóre produkty finansowe jakie są oferowane przez banki. Coraz więcej osób żyje na wysokiej stopie życia i na miesięczne utrzymanie potrzebuje dużej ilości gotówki. Nie zawsze taki stan rzeczy idzie w parze z wysokością miesięcznych przychodów. W sytuacji, gdy nagle pojawią się niespodziewane wydatki, jak na przykład konieczność zakupu nowej pralki, bo stara się popsuje, to okazuje się że bieżący rachunek bankowy świeci pustkami, a konta oszczędnościowego brak. Jeżeli w takim przypadku nie można liczyć na wsparcie finansowe najbliższych, to pozostaje tylko jedno – złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu konsumenckiego.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt konsumencki?

Pożyczka konsumencka udzielana jest w oparciu o umowę zawartą z bankiem. Definicja takiego kredytu znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim. Przez pożyczkę konsumencką należy rozumieć zobowiązanie pieniężne, które zostało udzielone w kwocie do 255 550 złotych. Oczywiście, pożyczka ta może zostać udzielona również i w innej walucie, jednak po przeliczeniu na złotówki nie może przekraczać wskazanej kwoty. Kto może starać się o dostanie takiego kredytu? Teoretycznie wniosek o kredyt konsumencki może złożyć każda pełnoletnia osoba. Jednak to, czy otrzyma pożyczkę, to już inna para przysłowiowych kaloszy.

Co trzeba zrobić aby otrzymać pożyczkę konsumencką?

Lista wymagań jest dosyć długa, zacząć jednak należy od złożenia stosownego wniosku w wybranej instytucji finansowej. W zależności od sposobu jaki oferuje bank, taki wniosek złożyć można albo osobiście w siedzibie banku albo też za pośrednictwem internetu. Do wniosku trzeba załączyć wymagane dokumenty, między innymi zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów. Następny krok to weryfikacja zdolności kredytowej. Bank sprawdza w jakiej sytuacji znajduje się potencjalny kredytobiorca, między innymi to czy ma już zaciągnięte jakieś zobowiązania finansowe oraz to czy w przeszłości spłacał regularnie kredyty.

Wysokość spłaty kredytów

To, ile trzeba będzie oddać do banku, zależy od tego ile wynosi rrso. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to wartość wyrażona w procentach, dzięki której konsument może zorientować się jaki będzie całościowy koszt kredytu. Wartość ta ułatwia porównanie między sobą produktów finansowych oferowanych przez różne banki. Chcąc wybrać najlepszą ofertę można także skorzystać z internetowej porównywarki kredytów.