Po czym poznać, czy bank inwestycyjny jest bezpieczny?

Bank inwestycyjny to instytucja finansowa, która specjalizuje się w tradingu i szeroko pojętym inwestowaniu online. Klientom, również indywidualnym proponuje m.in. inwestowanie na rynku Forex. Mimo że większość takich instytucji może pochwalić się dobrą renomą, wielu traderów, nie tylko początkujących zastanawia się, czy wybrany przez nich bank inwestycyjny jest bezpieczny. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z konieczności wniesienia stosunkowo wysokiego depozytu, w zależności od instytucji i rodzaju rachunku może on wynosić od 2000 do nawet 1 000 000 euro.

Pozycja banku inwestycyjnego a kryzys bankowy

Kryzys zaufania względem banków jest obecnie bardzo widoczny. Pytania o pozycję i kondycję konkretnych instytucji nie powinny zatem budzić zdziwienia. Warto jednak zauważyć, że nazwa jest dość myląca – bank inwestycyjny zwykle nie jest tradycyjnym bankiem i dlatego jest odporny na ewentualne załamania. O tym, co stało za upadkiem niektórych instytucji z sektora finansowego, przeczytasz tutaj, natomiast w dalszej części artykuły sprawdzisz, jakie czynniki decydują o tym że bank inwestycyjny może być uznany za bezpieczny.

Bank inwestycyjny a zmienność rynkowa: czy takiej instytucji finansowej zagrażają załamania rynku?

Choć bank inwestycyjny nie jest tradycyjnym bankiem, inwestorzy pozostają ostrożni. Tymczasem np. bank Saxo jest jedną z tych instytucji finansowych, które na bieżąco monitorują trendy, reagują na zmiany i dbają o możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa klientów.

Czy banki inwestycyjne podlegają rynkowej zmienności? Nie, pod warunkiem, że charakter ich działalności jest taki, jak zaprezentowano poniżej. Zgodnie z nimi bezpieczny bank inwestycyjny:

– nie prowadzi działalności kredytowej i nie świadczy usług detalicznych. Dzięki takiej polityce nie jest narażony na ryzyka, które inne instytucje finansowe doprowadziły do niewypłacalności.

– zachowuje ostrożność względem kryptowalut. Co prawda może dawać swoim klientom ekspozycje na niektóre aktywa cyfrowe, ale zwykle robi to wyłącznie w oparciu o rozwiązania, co do których ma pewność. Wśród nich należy wymienić chociażby Crypto FX, ETF i ETN. Istotny jest fakt, że bezpieczny bank inwestycyjny zazwyczaj nie ma bezpośredniej ekspozycji na rynek kryptowalut, co w praktyce oznacza, że zmienność w tym sektorze pozostaje bez wpływu na jego kondycję.

– stawia na geograficzną dywersyfikację rachunku. Stanowi tym samym ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych prowadzeniem biznesu w wymiarze globalnym. Warto przyglądnąć się także szczegółowej ofercie instytucji. Może się okazać, że zakłada ona m.in. atrakcyjne oprocentowanie wolnych środków na rachunku inwestycyjnym. To opcja wysoko-konkurencyjna.

– zapewnia automatyczną ochronę środków przechowywanych na rachunku inwestycyjnym (do 100 tysięcy euro).

– bez względu na typ otwartego rachunku inwestycyjnego zapewnia eksperckie wsparcie i profesjonalną pomoc techniczną w języku lokalnym. To ważna informacja m.in. dla klientów z Polski. Polskojęzyczne powinno być nie tylko wsparcie (dostępne telefonicznie, mailowo i bezpośrednio na platformie), ale także możliwy do wygenerowania raport podatkowy.